Polityka Prywatności

Dane osobiste

BORMAN informuje użytkowników strony internetowej www.bormantextil.com o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być gromadzone podczas przeglądania lub zamawiania usług za pośrednictwem jej strony internetowej. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Dane przekazane użytkownikowi za pośrednictwem formularzy na tej stronie zostaną włączone do zabiegów, których administratorem jest BORMAN INDUSTRIA TEXTIL SL z CIF B99117996 z siedzibą w Polígono Plaza, calle Burtina nº12, Saragossa 50197 (Saragossa).

Możesz się skontaktować dzwoniąc pod numer 976 12 51 59 lub e-mailem info@bormantextil.com.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

BORMAN informuje użytkowników, że podane przez nich dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji Ciebie jako użytkownika na naszej stronie internetowej oraz zarządzania rozwojem, zgodnością i realizacją komercyjnego zarządzania naszymi produktami. Operacje, procedury zarządzania i procedury techniczne, które są przeprowadzane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany i które umożliwiają zbieranie, przechowywanie, modyfikację, przesyłanie i inne działania na danych osobowych, są uważane za przetwarzanie danych osobowych.

Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej w związku z produktami, aktualizacjami, incydentami lub komunikatami informacyjnymi związanymi z funkcjonalnościami naszej strony internetowej, ilekroć jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszych usług. Przesyłać Ci informacje o produktach i nowościach.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną, pocztową i telefoniczną spersonalizowanych informacji handlowych, które mogą Cię zainteresować, na temat produktów lub usług związanych z oferowanymi przez BORMAN.

Informujemy, że możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@bormantextil.com.

Jak długo BORMAN będzie przechowywać Twoje dane?

Dane będą przechowywane tak długo, jak utrzymywane są z nami stosunki handlowe, a po ich zakończeniu będą blokowane na okres 5 lat w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń i przestrzegania odpowiednich obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie zobowiązań umownych, które przyjmujesz, nabywając nasze produkty.

Jakie masz prawa i jak z nich korzystać?

Użytkownik ma prawo do:

  • DOSTĘP: Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych i otrzymuj informacje.
  • POPRAWIENIE: Poproś o sprostowanie danych osobowych, które są niedokładne.
  • USUNIĘCIE: Poproś o usunięcie, gdy między innymi nie są one już potrzebne do nałożenia grzywien.
  • OGRANICZENIE: Poproś o ograniczenie swoich danych, w którym to przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.
  • PRZENOŚNOŚĆ: Poproś o możliwość przenoszenia swoich danych.
  • SPRZECIW: Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu, a BORMAN może zaprzestać ich przetwarzania, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  • Użytkownik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę.
  • Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@bormantextil.com lub pocztą na adres Polígono Plaza, calle Burtina nº12, Saragossa 50197, dołączając kserokopię swojego dowodu i wskazując prawo, z którego korzysta.
  • Użytkownik może również złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.
  • BORMAN wdrożył wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania poufności w przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych, a także uniemożliwienia dostępu nieuprawnionym osobom trzecim.

Co się stanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa?

Hiszpańska Agencja Ochrony Danych zostanie powiadomiona w ciągu maksymalnie 72 godzin o każdym naruszeniu bezpieczeństwa, które stanowi zagrożenie dla praw i wolności użytkowników.

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Formularze:

Dostęp Sprostowanie Usunięcie Ograniczenie Przenoszenie Sprzeciw

Po otrzymaniu dokumentacji zajmiemy się wykonaniem Twoich praw w ustalonych prawem terminach.

Własność intelektualna i przemysłowa

TWszystkie treści, marki, logo, rysunki, obrazy, dokumentacja, programy komputerowe lub jakikolwiek inny element podlegający ochronie na mocy przepisów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej, które są dostępne na stronie internetowej i dotyczą wyłącznie firmy lub jej prawowitych właścicieli i pozostają wyraźnie zastrzeżone, wszelkie prawa nad nimi. Tworzenie linków hipertekstowych (linków) do dowolnego elementu stron internetowych firmy BORMAN bez zezwolenia firmy jest wyraźnie zabronione, pod warunkiem, że nie prowadzą one do firmowej strony internetowej, która nie wymaga identyfikacji lub uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu lub jest ograniczona .

W każdym przypadku BORMAN zastrzega sobie wszelkie prawa do treści, zdjęć, informacji, danych i usług, które na nich posiada. Serwis nie udziela użytkownikowi żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jego treści, danych lub usług innych niż wyraźnie wyszczególnione w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z serwisu.