Aviz Legal

1. Informații generale despre site-ul web

În conformitate cu prevederile Legii 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSICE), informațiile generale despre site-ul www.bormantextil. com sunt prezentate mai jos

Numele firmei: BORMAN INDUSTRIA TEXTIL, SL

C.I.F.: B-99117996.

Înscrisă în Registrul Comerțului din Zaragoza, Volumul 3415, Cartea 0, Folio 99, Secțiunea 8, Pagina Z-41678, Intrarea 1.

Adresa: C/ Burtina 12, 50.197, Zaragoza

Telefon: 976 125159

E-mail de contact: info@bormantextil.com

Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile generale de utilizare a site-ului web. În orice caz, vă recomandăm să consultați periodic aceste condiții de utilizare a portalului, deoarece acestea pot fi modificate.

2. Termeni și condiții de utilizare

Aceste condiții generale de utilizare a site-ului web reglementează termenii și condițiile de acces și utilizare a www.bormantextil.com. Acest site este proprietatea BORMAN INDUSTRIA TEXTIL SL, denumită în continuare „Societatea”, cu sediul social în Polígono Plaza, calle Burtina nº12, Zaragoza 50197 (Zaragoza) și cu codul de identificare fiscală B99117996.

Introducere

Utilizatorul site-ului trebuie să citească și să accepte prezentele condiții pentru a putea utiliza toate serviciile și informațiile furnizate de site-ul web.

Atât utilizatorul, cât și societatea pot fi denumite în comun „părțile” sau fiecare separat „partea”.Simpla accesare și/sau utilizare a site-ului web, a întregului sau a unei părți a conținutului și/sau a serviciilor sale înseamnă acceptarea deplină a acestor condiții generale de utilizare. Furnizarea și utilizarea site-ului web se subînțelege ca fiind condiționată de respectarea strictă a termenilor stabiliți în aceste condiții generale de utilizare a site-ului web.

2.2. Reglementarea condițiilor de utilizare

Aceste condiții generale de utilizare a site-ului web reglementează accesul la și utilizarea site-ului web. Acesta include conținutul și serviciile puse la dispoziția utilizatorilor pe și/sau prin intermediul site-ului web, fie de către site-ul web, fie de către utilizatorii acestuia sau de către terțe părți. Cu toate acestea, accesul și utilizarea anumitor conținuturi și/sau servicii pot fi supuse anumitor condiții specifice.

Modificări: Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile generale de utilizare a site-ului web. În orice caz, vă recomandăm să consultați periodic aceste condiții de utilizare a site-ului web, deoarece acestea pot fi modificate.

3. Conținutul site-ului web

Utilizatorii pot accesa un tip diferit de informații și servicii prin intermediul site-ului. Site-ul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără notificare prealabilă, prezentarea și configurația informațiilor și serviciilor oferite pe site.

3.1. informații și servicii

Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres că, în orice moment, site-ul poate întrerupe, dezactiva și/sau anula oricare dintre informații sau servicii. Site-ul a depus toate eforturile pentru a încerca să asigure disponibilitatea și accesibilitatea site-ului. Cu toate acestea, ocazional, din motive de întreținere, actualizare, schimbare de locație, organizații interne sau din orice alt motiv, accesul la site-ul web poate fi întrerupt.

3.2. Disponibilitatea informațiilor și serviciilor de pe site

Site-ul nu garantează disponibilitatea continuă și permanentă a serviciilor și, prin urmare, este exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune cauzate ca urmare a indisponibilității serviciului din cauza unor cauze de forță majoră sau erori în rețelele telematice de transfer de date, în afara controlului său, sau din cauza deconectărilor efectuate pentru lucrări de îmbunătățire sau întreținere a echipamentelor și sistemelor informatice sau din orice alt motiv. În aceste cazuri, site-ul web va depune toate eforturile pentru a anunța întreruperea cu 24 de ore înainte, fără a fi răspunzător în cazul în care nu reușește să facă acest lucru. Site-ul nu este răspunzător pentru întreruperea, suspendarea sau încetarea informațiilor sau a serviciilor.

De asemenea, acesta nu este responsabil pentru eventualele omisiuni, pierderi de informații, date, configurații, acces necorespunzător sau încălcarea confidențialității cauzate de probleme tehnice, comunicații sau omisiuni umane, cauzate de terți sau care nu sunt imputabile site-ului. De asemenea, nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de atacuri informatice sau cauzate de viruși care afectează programele informatice, sistemele de comunicații sau echipamentele utilizate de site-ul web, dar fabricate sau furnizate de o terță parte.

4. Responsabilități

Utilizatorul recunoaște și este de acord cu faptul că site-ul web nu oferă nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la datele, conținutul, informațiile și serviciile încorporate și oferite prin intermediul site-ului web.

4.1. Responsabilități ale site-ului web

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel în mod expres, și numai în măsura în care legea prevede acest lucru, compania nu garantează și nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea și utilizarea informațiilor, datelor și serviciilor de pe site.

În orice caz, societatea exclude orice răspundere pentru daunele care ar putea fi cauzate de informații și/sau servicii furnizate sau prestate de terțe părți, altele decât societatea. Întreaga răspundere revine părții terțe, indiferent dacă este vorba de un furnizor, un partener sau altcineva.

4.2. Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorul trebuie să respecte în orice moment termenii și condițiile stabilite în aceste condiții generale de utilizare a site-ului web. Utilizatorul declară în mod expres că asigură cu diligență funcționarea site-ului web și își asumă orice răspundere care ar putea rezulta din nerespectarea regulilor.

Utilizatorul este conștient de faptul că informațiile și serviciile oferite de site-ul web pot fi neactualizate, incorecte sau incorecte. Utilizatorul acceptă acest lucru, este conștient de amploarea și riscul său și nu va fi răspunzător față de Borman Industria Textil SL pentru niciunul dintre aceste motive. De asemenea, în cazurile în care sunt solicitate date sau informații, utilizatorul se angajează să nu-și falsifice identitatea, dându-se drept altă persoană. Utilizatorul acceptă că site-ul web va fi utilizat în scopuri strict personale, private și particulare. Utilizatorul nu poate utiliza site-ul web pentru activități contrare legii, moralității și ordinii publice sau în scopuri care sunt interzise sau care încalcă sau încalcă drepturile unor terțe părți. Diseminarea este, de asemenea, interzisă,

Utilizatorul nu a închis site-ul web pentru a trimite publicitate neautorizată către destinatar.

Utilizatorul se obligă să despăgubească și să mențină despăgubirea site-ului web, a angajaților săi sau a oricărui colaborator al acestuia pentru orice daune, prejudicii, sancțiuni, amenzi, penalități sau despăgubiri pe care site-ul web trebuie să le suporte, precum și, inclusiv onorariile avocaților și/sau avocaților sau orice alte cheltuieli derivate, derivate din încălcarea de către utilizator a prezentelor condiții generale.

În caz de litigiu, indiferent de cauza sau de natura acestuia, ambele părți se vor supune jurisdicției instanțelor din Zaragoza.